SIKKERHEDSREGLER I JELLING SPORTSRIDEKLUB

I Jelling Sportsrideklub går vi meget op i sikkerhed for både rytter og hest, og derfor følger vi også de sikkerhedsregler, som Dansk Rideforbund pålægger os og anbefaler. Du kan læse mere om vores sikkerhedsregler her:

STALDEN

·     Alle under 18 år bærer hjelm i staldene.

·     Der må ikke løbes, leges eller råbes i staldene.

· Der skal bæres sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj under al omgang med hestene. Dette indebærer lukkede sko i stalden, samt ingen snørrebånd under ridning. Ridesko bør være med lille hæl, så foden ikke kan glide igennem stigbøjlen.

·     Forlad aldrig en hest, der står på staldgangen.

·     Bind hesten op i 2 sider, så du undgår at den vender sig og kommer i konflikt med en anden hest. 

·     Undgå så vidt som muligt at trække forbi hinanden på staldgangen. Gør I det, pas på jer selv og gå altid først. 

·     Træk ikke din hest gennem fordøren.

·     Sørg for at dine ting står ved væggen, når du går i hallen med din hest, så andre kan komme forbi.

·     Grimer på staldgangen må aldrig være spændt fast til væggen. 

·     For at opholde dig alene i stalden, skal du have ryttermærke 1 eller viden svarende dertil. Personer under 18 år, har en ansvarshavende voksen i umiddelbar nærhed. Du kan ikke regne med at Jytte el. andre staldvagter vil tage ansvaret for dig. 

·     Man sidder ikke på hestene i stalden. 

·  Husk at feje efter dig både på staldgang og på vaskeplads – det du fejer sammen skal på møddingen og ikke i hestens boks. 


RIDNING PÅ JSR

·     Alle ryttere bærer ridehjelm m. nyeste godkendelse, når de færdes til hest. 

·     Gør opmærksom på at du kommer ind i ridehuset. 

·     Vis hensyn til de øvrige ryttere – skridt på hovslaget, stig op og af på midten, og rid enkeltvis. Hold afstand til andre ryttere. 

·     Longering må kun ske, når man er alene i hallen eller efter aftale med øvrig rytter. Jævn bunden for store huller efter longering. 

·     Trækker du med din hest, så bind aldrig træktov, tøjler el. lign fast til dig selv. 

·     Hvis der skal høres musik, brug radioen i hjørnet. Der må ikke rides med headset, da du skal kunne høre alt. 

·     Mobiltelefoner skal blive i lommen, når du sidder på din hest. Alternativt, må du få en til at trække/holde din hest, hvis den ringer. 

·     Telefoner og andet elektronisk, er på lydløs i nærhed af hestene. 

·     Springning i ridehallen efter aftale. Ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved spring over 40 cm (cavalettihøjde). Det anbefales at alle springer med sikkerhedsvest. 

·     Vær fair imod hesten:

- Ingen rykker/flår eller saver hesten i munden med biddet.

- Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

- Ingen anvender sporer uhæmmet.


TURRIDNING 

·     Giv gerne besked til andre på rideskolen, hvis du rider tur. 

·     Partryttere må kun ride længere ture, hvis det er aftalt med hesteansvarlig. Der skal altid være en over 18 år med, og mindst én person har en mobiltelefon med. Skriv gerne på tavlen i gangen, hvem der er afsted og hvilke heste. 

·     Det anbefales at man bruger sikkerhedsvest ved turridning. 

·     Det anbefales alle uanset alder, at man aldrig rider ud alene, med mindre det kun er rundt om søen. 

·     Sæt dig ind i trafikreglerne for hest. Disse skal overholdes. 

·     Passér andre i skridt – nogle er meget bange for heste. 


FOLDEN

·     Elevrytterne har intet at gøre på foldene, med mindre andet er aftalt med hesteansvarlig.

·     Du skal have taget ryttermærke 3 eller have viden svarende dertil for at lukke heste ind fra fold. 

·     Hvis du slår stød fra hegnet, så husk at slå den til igen. 

·     Hvis der er flere heste på folden, skal du sætte alle led på igen. 

·     Hestene skal føres i grime og træktov. 

·     Én rytter trækker én hest. 

·     Det frarådes at man giver godbidder på foldene, da der kan opstå jalousi mellem hestene og dermed farlige situationer. 


HUSREGLER

·     Pga. brandfare, må der kun ryges på terrassen ved rytterstuen. Saml dine skodder op efter dig. 

·     Tal pænt – den gode tone er alles ansvar. 

·     Husk at lukke døre og slukke lyset efter dig. Det er dyrt for rideskolen i både strøm og varme. 

·     Der må gerne tændes for radiatorer i rytterstuen, men de skal slukkes efter brug.

·     Ryd op efter dig selv.

·     Kend klubbens vigtigste telefonnumre. De findes på opslagstavlen i gangen.

·     Tilskuere i ridehallen er velkomne, men forstyr ikke undervisningen eller eleverne. 

·      I tilfælde af brand, evakueres rideskolen. Hestene hjælpes ud på en fold. Luk alle døre for at mindske branden. 

·      I tilfælde af en alvorlig ulykke, kald 1-1-2. Informer bestyrelsen om ulykken. Er du partrytter, skal du også ringe til hesteansvarlig, der vil tjekke hesten for dig. 

·     Førstehjælpsudstyr findes i rytterstuen.